Szereg korzyści i wiele możliwości!

POK - przenosimy bezpieczeństwo w ruchu drogowym na wyższy poziom

Co roku na polskich drogach dochodzi do ponad 30 tysięcy wypadków. Kolizji z udziałem kierujących jest kilkanaście razy więcej. Każdy kierowca w Polsce, w przeciągu swojego życia, przynajmniej kilka razy skonfrontuje się z wizją udziału z niebezpiecznym zdarzeniu drogowym.

Wiele osób nie będzie mieć szczęścia: każdego roku w Polsce ginie ok. 3 tysiące osób, w konsekwencji tragicznych wypadków w ruchu drogowym. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jest zatem ogromnym polem, na którym wymaga się ustawicznej pracy w celu redukowania zagrożeń.

Jednym z najnowocześniejszych projektów, dotyczących zwalczania ryzyk w ruchu drogowym w Polsce, jest POK.

Wyjaśniamy, dlaczego Prawna Opieka Kierowcy może skutecznie oddziaływać na zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, a co za tym idzie, wpłynąć znacząco na zmniejszenie skali pojawiających się zagrożeń.

about
figure

Założenia POK

Świadomy kierowca, to bezpieczny kierowca

Przepisy ruchu drogowego, choć przez kierujących powinny być powszechnie znane, często wprawiają w zakłopotanie nawet najbardziej doświadczonych użytkowników dróg.

Konieczność podejmowania szybkich i intuicyjnych decyzji na drodze może generować niebezpieczeństwo kolizji lub wypadku.

Znając te uwarunkowania i trudności, jakie występują w kontekście interpretacji niektórych przepisów prawa, zdecydowano się na stworzenie innowacyjnego projektu POK. Prawna Opieka Kierowcy to przedsięwzięcie, które na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Zapewnienie ochrony kierowców realizowane jest na zróżnicowanych płaszczyznach. Pierwszym punktem działań przedstawionych przez inicjatorów POK jest ustawiczne szkolenie kierowców.

Wsparcie świadczone jest w dwóch kategoriach:

  • W aspekcie praktycznym
    Polegającym na doszkalaniu kierowców z zakresu prawidłowej techniki jazdy, optymalnego dobierania rozwiązań w sytuacjach trudnych, skupieniu swojej uwagi na zdobywaniu doświadczenia na drodze

  • W aspekcie teoretycznym
    Który polega na przeprowadzaniu szkoleń teoretycznych z zakresu zagadnień związanych z ruchem drogowym. To także uświadamianie uczestników ruchu drogowego, przez wyszkolonych techników, o możliwych niebezpieczeństwach, jakie mogą wystąpić na drodze.

Nawet świadomy kierowca
może popełnić błąd

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym nie zależy tylko i wyłącznie od jakości postępowania jednej strony. Przekonujemy się o tym bardzo często, gdy spotykamy na drodze osoby, które nie stosują się do obowiązujących zasad prawa.

W takich przypadkach, nawet nasza szczególna ostrożność może być niewystarczająca by uniknąć groźnego zdarzenia. Szczególną formą takich wypadków są zderzenia czołowe, podczas których samochód jadący z naprzeciwka nieoczekiwanie zjeżdża na nasz tor jazdy. Nawet mimo wieloletniego przygotowania praktycznego i wsparcia teoretycznego, nie zawsze wyjdziemy z opresji bez szwanku.

Znając te uwarunkowania, przygotowaliśmy szereg działań wspierających dla kierowców znajdujących się w zdarzeniu kryzysowym. Uczestnik POK ma do dyspozycji swojego "Anioła Stróża", czyli dostępnego specjalistę, który udzieli telefonicznych rad z zakresu przepisów ruchu drogowego. Konsultant odpowie na nurtujące pytania z zakresu prawa drogowego, poinstruuje dzwoniącego i rozwieje wszelakie wątpliwości dotyczące np. przewidywanej winy sprawcy.

Kiedy przepisy
ruchu drogowego nie wystarczą

Zgodnie z założeniami POK, świadomy kierowca to taki, który potrafi radzić sobie ze swoimi emocjami w przypadku gwałtownego zdarzenia drogowego.
Człowiek, który został wystawiony na działanie stresogennych bodźców, np. podczas śmiertelnego zdarzenia drogowego, może reagować nawet irracjonalnie. Opanowanie stresu, strachu i nerwów jest czymś, do czego tradycyjny egzamin państwowy nie przygotowuje.

Warto wiedzieć, że w przypadku niebezpiecznych zdarzeń na drodze czas reakcji, w kontekście udzielenia pomocy, jest na wagę złota. Często po kilku minutach po wypadku jest już za późno.

Zgodnie ze statystykami każdy kierowca, przynajmniej raz w życiu, skonfrontuje się z taką sytuacją. Bez odpowiedniego wsparcia i przygotowania, osoba niedoświadczona i nieprzeszkolona może bardzo szybko spanikować.

Prawna Opieka Kierowcy stara się rozwiązać ten problem dzięki działalności profesjonalnego zespołu wsparcia. W przypadku potrzeby kierujący dzwoni do Zespołu POK, a konsultanci szczegółowo informują, jak krok po kroku postąpić w danej sytuacji drogowej.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
to nie tylko działania zapobiegawcze

Jakie jeszcze działania podejmuje wyszkolony Zespół POK, który wspomaga kierowców w trudnych sytuacjach na drodze?

Oprócz zaplecza kadrowego, przeznaczonego do wykonywania profesjonalnych szkoleń teoretycznych i praktycznych, projekt POK przewiduje aktywność konsultantów na polu powypadkowego wsparcia kierowców. W razie problemów na drodze, kierowca dzwoni na wskazany numer telefoniczny, po czym zostaje mu przydzielona osoba wspierająca.

W jaki sposób może pomóc Zespół POK?

  • Będzie instruował o sposobach postępowania podczas kolizji, wypadku czy innego zdarzenia drogowego. Wszystko krok po kroku, zrozumiale dla kierowcy.

  • W razie potrzeby zorganizuje profesjonalną pomoc na miejscu zdarzenia. Mowa o wezwaniu pomocy drogowej, podstawieniu zastępczego samochodu, czy o innych działaniach wspierających.

  • Konsultanci są dostępni całą dobę: pomagają w odpowiedzi na pytania o przepisy ruchu drogowego, służą także pomocą i radą w przypadku wszystkich incydentów drogowych


Najważniejsze, aby dokładnie poinformować konsultanta o przyczynie kontaktu.

Jeśli jest to kolizja bądź wypadek, należy przedstawić jak najbardziej szczegółowo sytuację drogową.

Wskazówki zgłaszającego są niezwykle ważną pomocą, które pozwolą oszacować skalę zagrożeń, a także podjąć najwłaściwsze zadania odnośnie wsparcia.

about
figure

Świadomy kierowca to taki, który zna przepisy ruchu drogowego i potrafi reagować w trudnych sytuacjach

Cele POK są niezwykle proste. Przede wszystkim chodzi o zmniejszenie niebezpiecznych zdarzeń na drodze, z naciskiem na redukcję ilości wypadków.

Rocznie w Polsce dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Duża część osób niestety traci w nich życie, zdrowie lub mienie.

Projekt Prawnej Ochrony Kierowcy kładzie nacisk na kilka najważniejszych sfer, które razem ze sobą mają zapewnić większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Polsce.

Jednym z głównych założeń POK jest redukcja wypadków drogowych poprzez doskonalenie technik jazdy kierowców, zwiększenie ich świadomości i umiejętność zachowania się w danej sytuacji na drodze.

Działamy na wielu płaszczyznach, całościowo wspierając kierowców zainteresowanych ekspercką pomocą prawną. Jednym z kolejnych założeń projektu jest wypracowanie odpowiednich zachowań na drodze, poprzez uświadamianie uczestników ruchu o zagrożeniach.

Świadomy kierowca to osoba, która wie jak się zachować w określonej sytuacji, nawet jeśli jest ona na pierwszy rzut oka niezwykle stresująca. Rozmowa z Zespołem POK daje nie tylko potrzebną wiedzę teoretyczną, ale kreuje pozytywne postawy kierowców, respektujących przepisy ruchu drogowego.

Jak można ocenić założenia projektu POK?

Jest to pomysł, który od dawna pozostawał w sferze istotnych potrzeb drogowych.

Jego realizacja praktyczna oraz teoretyczna wspomoże kierowców, co zaś przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Z nadzieją można patrzeć na intensywny rozwój projektu, który wciąż jest w fazie intensywnego rozwoju. Być może dla wielu z nas stanie się codziennością fakt, iż będziemy konsultować się w zespołem POK w przypadku wątpliwych sytuacji na drodze.

Brak bowiem, w polskim prawie instytucji i jednostek, które rzeczowo i natychmiastowo mogłyby nam udzielić zweryfikowanych informacji na temat przepisów ruchu drogowego.

Są co prawda policjanci, ale nie wszystkie sytuacje drogowe wymagają informowania odpowiednich służb o zdarzeniu.

Ważnym punktem działalności POK jest także aspekt praktyczny - doszkalający kierowców z prawidłowej techniki jazdy, bezpiecznego zachowania się na drodze, umiejętności interpretowania przepisów w czasie rzeczywistym.